Er kunnen schitterende fietstochten in de buurt gemaakt worden. De bloemenstreek, de scheldevallei, het leie-gebied, of de natuurgebieden rondom Gent. We hebben heel wat wandel- en fietskaarten ter beschikking.

Een grote blikvanger in het gebied is de Damvallei met het Damvalleimeer, een kunstmatige waterpartij die ontstond door zandwinning voor de aanleg van de autosnelweg E17.

De lokale afdeling van Natuurpunt liet de steile oevers afvlakken om een brede modderige oeverzone te creëren, waarin zich een riet- en moerasvegetatie met libellen, kikkers en salamanders ontwikkelde. Grotere vissen vinden hier een nieuwe paaiplaats en ook watervogels komen er broeden. In de winterperiode dobberen slobeend, kuif- en tafeleend en enkele koppeltjes pijlstaart op het meer rond.

De vrijwilligers van Natuurpunt laten broedeilandjes op het meer drijven waarop visdiefjes komen broeden. Het visdiefje is een sternensoort die in Vlaanderen slechts zelden tot broeden komt, maar de Damvallei is voor deze soort sinds enkele jaren een echte kraamkliniek geworden. Aalscholvers en futen gebruiken de vlotjes na het broedseizoen als rust- en uitkijkplaats. Een fantastisch schouwspel vindt plaats in juni en juli, wanneer de visdiefkuikens worden grootgebracht met kleine visjes, die de ouders op de nabije turfputten duikend vangen.

Een aantal uitgestippelde wandelingen zijn ter beschikking. Indien gewenst kan een gegidste toer met een natuurgids georganiseerd worden.