CO2-compensatie in België

Bezoekers die bij ons verblijven kunnen er – vrijblijvend – voor kiezen om hun CO2-voetfadruk, die ontstaat door bij ons te logeren, te compenseren. Ze kunnen dit doen door, à rato van hun CO2-voetafdruk, een bijdrage te leveren aan een Belgisch compensatieproject.

Villa Emma heeft CO2-certificaten aangekocht van twee projecten uit de portfolio van “Claire”.

Op basis van de gegevens van 2019 (volledig werkjaar vòòr het coronajaar 2020) bleek dat onze gasten een CO2-afdruk van ongeveer 20 ton CO2 per jaar achter laten. Daarom hebben we besloten om meteen 60 ton CO2 certificaten aan te kopen. Op die manier kunnen we ongeveer 3 jaar afdekken. Als die 60 ton ongeveer gehaald wordt koppen we extra tonnage bij. Via de gekozen projecten wordt – in België –  CO2-compensatie gerealiseerd via “Carbon Farming” en “methanisatie” via een pocketvergister enerzijds en door het aanplanten van bomen in het natuurpark aan de Gentbrugse Meersen ( op enkele km van Villa Emma vandaan) anderzijds (Op 19 november zijn we zelf ook gaan meehelpen met het aanplanten van o.a. es, haagbeuk, populier, berk).  

Dit is het principe van methanisatie:

Dit is de projectfiche voor het methanisatieproject:

De CO2-voetafdruk ingevolge het verblijf op Villa Emma wordt berekend met de tool die door de GREEN KEY wordt aangereikt: ( HCMI tool v1.2 ).

De CO2-voetafdruk voor de mobiliteit wordt berekend op basis van de gegevens verkregen op de site van CO2-emissiefactoren.nl .