CO2-compensatie in België

Bezoekers die bij ons verblijven kunnen er – vrijblijvend – voor kiezen om hun CO2-voetfadruk, die ontstaat door bij ons te logeren, te compenseren. Ze kunnen dit doen door, à rato van hun CO2-voetafdruk, een bijdrage te leveren aan een Belgisch compensatieproject. (Claire: wat & hoe – uittreksel uit “Symposium over duurzame zuivel 2022”)

Villa Emma heeft CO2-certificaten aangekocht van twee projecten uit de portfolio van “Claire” – (Claire: wat & hoe : uittreksel uit “Symposium over duurzame zuivel 2022”)

Op basis van de gegevens van 2022 bleek dat onze gasten een CO2-afdruk van ongeveer 20 ton CO2 per jaar achter laten. Daarom hebben we besloten om meteen 60 ton CO2 certificaten aan te kopen. Op die manier kunnen we ongeveer 3 jaar afdekken. Als die 60 ton ongeveer gehaald wordt kopen we extra tonnage bij. Via de gekozen projecten wordt – in België –  CO2-compensatie gerealiseerd: door “Carbon Farming” en “methanisatie” via een pocketvergister enerzijds en door het aanplanten van bomen in het natuurdomein aan de Gentbrugse Meersen ( op enkele km van Villa Emma vandaan) anderzijds (Op 19 november zijn we zelf ook gaan meehelpen met het aanplanten van o.a. es, haagbeuk, populier, berk).

Dit is het principe van methanisatie:

De CO2-voetafdruk ingevolge het verblijf op Villa Emma wordt berekend met de tool die door de GREEN KEY wordt aangereikt: ( HCMI tool v1.2 ).

De CO2-voetafdruk voor de mobiliteit wordt berekend op basis van de gegevens verkregen op de site van CO2-emissiefactoren.nl .